Ana Sayfa 2015 Kosovalı Türkler Vatandaşlık, Sağlık Hizmetleri, Eğitim ve Diğer Alanlarda Daha Çok Destek...

Kosovalı Türkler Vatandaşlık, Sağlık Hizmetleri, Eğitim ve Diğer Alanlarda Daha Çok Destek İstiyor

1146
0

23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı çerçevesinde düzenlenen “Türkiye’nin Balkanlar ve Kosova Türkleri Politikaları” Panelinde Türkiye’nin Balkanlarda etkisinin her geçen gün daha artığına işaret edilirken Kosova Türkleri ve Balkan Türkleri politikalarının gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılması gereğine işaret edildi.

“Türkiye’nin Balkanlar ve Kosova Türkleri Politikaları” Panelinde Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru ve Doç.Dr. Birgül Demirtaş, farklı açılardan Türkiye’nin Balkanlar ve Kosova Türkleri politikalarına değindi.

Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Kosova Türk Toplumunun siyasi temsiliyeti, toplumun geleceğe bakışı ve Türkiye’den beklentilerini dile getirdi. Kosova Türk Toplumunun varoluş mücadelesinde iniş çıkışlar yaşandıysa da milli bir politikanın benimsendiğine ve Türk varlığının yaşatılmasında bunun en önemli etkeni oluşturduğuna işaret eden Yağcılar, 1999 yılından sonra Türkçe davasıyla Türk Toplumunun bir dönüm noktasını yaşadığına vurgu yaptı.

Türkçe mücadelesinin toplumsal haklar üzerinde durulması ve toplumun daha organize hareketine neden olduğunu söyleyen Yağcılar, Kosovalı Türklerin bundan sonra Kosova kurum ve kuruluşlarında temsili ve varlığın pekiştirilmesinde olumlu adımlarına dikkati çekti.

Kosova’da Türklerin daha iyi bir geleceği için Anavatan Türkiye’nin desteğine ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapan Mahir Yağcılar, Türkiye’nin Kosova politikalarını milli değerler çerçevesinde yürütmesi gerektiği düşüncesini ifade etti.

1991 yılından itibaren Büyük Öğrenci Projesi çerçevesinde Kosova’dan her yıl ortalama 60 Türk öğrencinin yükseköğrenimini burslu Türkiye’de devam ettiğini belirten Yağcılar, son 3 yıldır bu yönde yapılan değişiklikle “çocuklarımızın eğitiminde bir engel” algısı yaratıldığına dikkati çekti. Eğitim politikaların gözden geçirilmesini isteyen Yağcılar, Kosovalı Türkler ve Balkan Türklerine pozitif bir ayrımcılığın yapılması gerektiğini ifade etti.

Balkan coğrafyasında istikrarsızlık gerekçesiyle Kosovalı Türklere “çifte vatandaşlık” hakkı tanınması gereğini de ileri süren Bakan Yağcılar, Kosova’da yaşayan Arnavut ve Boşnakların çoğunun Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya ve Avrupa ülkeleri vatandaşlıkları da olduğunu vurguladı.

Kosova’da sağlık sektörünün yetersizliğine işaret eden Yağcılar, Türkiye’nin bu yönde destekleri olduğunu ancak ileride daha kalıcı ve sürdürülebilir olması gerektiğini belirtti. Kosovalı Türklerin Türkiye’nin sağlık sigortası sistemine bir şekilde dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Yağcılar, Kosovalı Türklere Türkiye’de ücretsiz tedavinin sağlanmasını istedi.

Türk sermayesinin Kosova ekonomisinde daha fazla olması üzerinde durulması gereğine de işaret eden Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, bu işletmelerde Türklerin daha fazla istidam edilmesi gereğine de vurgu yaptı.

Naci Koru’dan Prizren’e Başkonsolosluk Müjdesi

Kosova Türkleri Milli Bayramını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naci Koru konuşmasına Prizren’e T.C. Başkonsolosluğunun yaz aylarında açılacağı müjdesiyle başladı.

Türkiye’nin Balkan politikalarının ana hatları ve Kosovalı Türklerin geleceğiyle ilgili konuşan Naci Koru, Türkiye’nin Balkan ülkelerine önem verdiğini Kosovalı Türklerin de refahını artırmak çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Balkanlarda ortak tarih ve kültür mirası ve müşterek değerler Türkiye’nin Balkanlarda kalıcı barış, istikrar ve refah üzerinde politikalar ürettiğini ifade eden Naci Koru, Avrupa ve Avro Atlantik yapılarıyla bütünleşme perspektifinin bölgede siyasi ve ekonomik ilerlemenin itici gücünü teşkil ettiğine dikkati çekti.

Bölge ülkelerinin Avrupa Birliği’ne katılım sürecine ve buna Türkiye’nin bakış açısından genişçe konuşan Naci Koru, Sırbistan-Kosova diyalogunun devam etmesini Türkiye’nin desteklediğini vurguladı.

Türkiye’nin Balkanlardaki soydaşların yaşadıkları ülkelerde anayasalar çerçevesinde demokratik haklarından azami bir ölçüde yararlanmalarını istediğini belirten Koru, hem soydaş toplulukların hem de Balkan ülkelerinin belirli bir refah düzeyi yakalamalarının önemden olduğunu belirtti. Ü

“Türkiye politikalarının hedefi bir taraftan soydaşlarımızın Türkiye ile bağlarının korunması, diğer taraftan vatandaşları oldukları ülkeye aidiyetlerinin pekiştirilmesidir” diyen Koru, soydaş toplulukların Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında dostluk köprülerinin korunması için önemine işaret etti.

“Kosova azınlık haklarının korunması ve etnik toplulukların barış ve uyum içerisinde yaşaması bakımından son derece başarılı bir emsal oluşturan genç bir devlettir.” diyen Koru, Kosova Türk Toplumunun Türkiye ile ilişkilerde önemli rol oynamaya başardığını vurguladı. Bu kardeşlik köprüsüne Kosova’da etnik kökeni farklı olan Türkçe konuşan 300 bin kişinin önemli katkıda bulunduğunu belirten Koru, Türk toplumunun sosyal ve ekonomik bakımdan iyi yerlere gelmesinin önemine vurgu yaptı.

Kosova’nın tanınması ve uluslararası kurumlara kabulü konusunda Türkiye’nin destek olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirten Naci Koru, “Kosova ile siyasi ilişkilerimiz mükemmel düzeydedir. Bunun yanı sıra askeri, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda işbirliğimiz güçlenerek devam etmektedir. “ dedi.

Konuşmasının sonunda Kosova Türklere birlik ve beraberliğin korunması çağrısında bulunan Koru, Türkiye’nin Kosova ve Kosova Türklerinin daima destekçisi olacağını vurguladı.

Demirtaş: Türkiye’nin Balkanlarda Etkisi Arttı

Doç.Dr.Birgül Demirtaş akademisyen olarak Türkiye’nin Balkanlara ve Balkan Türkleriyle ilgili politikalarını değerlendirdi.

Balkanlarda yaşanan istikrarsızlık döneminde Türkiye’nin barış misyonlarına katılarak destek verdiğini söyleyen Demirtaş, Balkan ülkeleriyle ortak hedefler üzerinde durduğuna işaret etti.

Soğuk savaş döneminden sonra Türkiye’nin konumunu güçlendirdiğine işaret eden Birgül Demirtaş, Türkiye’nin Balkanlarda barış ve istikrar politikalarını desteklediğine ve çözüm arayışlarında bulunduğuna dikkati çekti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Gelece Dönük Balkan Vizyonu” kitabı Balkanlar politikaları geleceğini anlatan bir eserinin önemine işaret eden Demirtaş, Türkiye’nin Kosova’nın bağımsızlığına sunduğu destekten genişçe konuştu.

Uluslararası toplumun Balkanlarda en büyük azınlığa odaklandığını belirten Demirtaş, diğer azınlıkların bundan olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Ekonomi ve kültür alanında Türkiye’nin Balkanlarda mevcudiyetini artırdığına işaret eden Birgül Demirtaş, medya alanında Anadolu Ajansı’nın Balkan dillerinde yayınlarının da önemden olduğunu vurguladı.

Kosovalı Türkler Türkiye’den Beklentilerini İfade Etti

Panelin ikinci kısmında söz alan Kosova Türkleri siyasi ve kanat önderleri, Türkiye’nin Kosova Türkleri politikalarının revize edilmesi gereğine işaret ederken somut istemlerde bulundular:

Kosovalı Türklere Türkiye tarafından “çifte vatandaşlık” verilmesi.

Kosovalı Türklerinin Türkiye  sağlık sigortası kapsamına alınması.
Yüksek öğrenimini Türkiye’de devam etmek isteyen Türk öğrencilerine burslarda yeniden kontenjan tanınması ve Kosova veya bir Balkan ülkesinde Türkçe devlet üniversitesinin açılması:

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin Kosova Türk kültürüne daha büyük katkıda bulunması gayesiyle Türk Toplumuyla istişaresinin artırılması.

Kosova Türk Kültür Merkezi’nin kurulması.

Medya kuruluşlarının şartlarının iyileştirilmesi.